FREN

Welkom bij de enquête #YouToo?

Kreeg je van ons een uitnodigingsbrief met unieke toegangscode? Klik dan hier.

De voorbije twee jaar is er veel te doen geweest over seksisme, ongewenste intimiteiten, gelijkheid of ongelijkheid van vrouwen en mannen. Je hebt er ongetwijfeld van gehoord en er het jouwe van gedacht.

Nu willen wij graag weten wat jij hiervan denkt. Wat zijn volgens jou de verschillen tussen vrouwen en mannen? Hoe belangrijk zijn gelijke kansen voor je? Hoe horen mensen zich te gedragen? Wat vind jij dat er moet gebeuren? Wat zijn je persoonlijke ervaringen? Wat is sexy, en wat helemaal niet?

Met het invullen van deze vragenlijst help je ons op weg en kan je zelf ook eens stilstaan bij wat je er precies van denkt. We vragen alleen dat je zo eerlijk mogelijk antwoordt.

Vragenlijst

De vragenlijst is strikt vertrouwelijk. De antwoorden kunnen niet gekoppeld worden aan jou als persoon. Ze worden enkel gebruikt om algemene analyses te maken en iets te vertellen over hoe de mensen in ons land denken over een aantal zaken.

Het invullen van de volledige vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten. Je kan de vragenlijst korter maken door onderwerpen over te slaan.

De vragenlijst kan ingevuld worden in het Nederlands, het Frans of het Engels.

Ben je man of ben je vrouw?

De vragenlijst is dezelfde voor iedereen.

Meer weten?
 • Over de inhoud van de vragenlijst
 • De vragen gaan over je mening over hoe mensen met elkaar moeten omgaan en over je ervaringen. De thema's die aan bod komen zijn de straat, het werk, de media, thuis, je relatie, uiterlijk en seksualiteit. Aan het eind is er ook een blokje over geweld melden bij de politie.

  We vragen je om rustig de tijd te nemen om de vragen goed in te beantwoorden. Hoe meer je invult hoe nuttiger, maar je kan onderdelen overslaan, als het te lang wordt.

 • Over het onderzoek
 • Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen wil graag nagaan hoe de mensen in België denken over gelijkheid en ongelijkheid van vrouwen en mannen en hoe ze omgaan met seksisme. Seksisme is een groot woord, maar het kan gaan om kleine dingen, ervaringen van elke dag. Tegelijk omvat het ook verschillende vormen van geweld. De doelstelling van het onderzoek is nagaan hoe vaak seksisme voorkomt en hoe mensen ermee omgaan.

 • Over het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
 • Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is een onafhankelijke federale overheidsinstelling met als opdracht de gelijkheid van vrouwen en mannen te bevorderen en elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht te bestrijden.

  Het Instituut kan hiervoor onderzoeken laten uitvoeren.

  Slachtoffers van discriminatie op grond van geslacht, genderidentiteit of genderexpressie kunnen terecht bij het Instituut voor advies, ondersteuning en klachtenbehandeling.

  Website: igvm-iefh.belgium.be/nl
  Contactgegevens: gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be of 02 233 44 00
  Voor vragen over dit onderzoek: Hildegard Van Hove via enquete.youtoo@igvm.belgie.be of +32 2 235 54 00

 • Over jouw privacy
 • Door deel te nemen aan deze enquête lever je een belangrijke bijdrage aan dit onderzoek naar seksisme in België.

  Jouw privacy is daarbij beschermd. De gegevens worden enkel anoniem verwerkt.

  De dataverzameling is in handen van M.A.S., Market Analysis & Synthesis. De login die gebruikt wordt om je antwoorden te registreren, heeft enkel een technische functie en wordt achteraf verwijderd. Gegevens over je emailadres of je IP-adres worden vernietigd na het afronden van de studie.

  M.A.S. verzamelt de ingevulde enquĂȘtes via een beschermde website. Gegevens worden versleuteld en afgeschermd tegen hackers. Ze worden opgeslagen op de eigen, beveiligde servers van M.A.S.

  De adresgegevens van mensen die een brief ontvingen, zijn enkel bekend bij het Rijksregister. Deze worden op geen enkel moment doorgegeven aan M.A.S. of het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

  Bij de verzameling van de gegevens wordt de General Data Protection Regulation (GDPR) strikt gevolgd.

  Omdat de gegevens strikt anoniem verwerkt worden, is het niet mogelijk om achteraf je antwoorden te herlezen of veranderen.

 • Over wat er gebeurt met jouw antwoorden
 • Je antwoorden worden anoniem verwerkt en samen met de antwoorden van andere mensen geanalyseerd. De resultaten van de studie worden bekend gemaakt en gebruikt om het gelijkekansenbeleid in België te ondersteunen.

Alvast hartelijk dank voor je medewerking!
De vragenlijst is niet meer toegankelijk. Ondertussen werd gestart met het verwerken van de data.